Wat is de zorginfrastructuur (voorheen het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD))?

Via de zorginfrastructuur (voorheen het elektronisch patiëntendossier (EPD)) kunnen zorgverleners informatie uitwisselen over patiënten en medicijngebruik. Sinds 2012 is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) verantwoordelijk voor de zorginfrastructuur. Gegevens uitwisselen

Via de zorginfrastructuur kan bijvoorbeeld de huisarts van de huisartsenpost over de informatie beschikken die van belang is voor uw behandeling. Daarmee kunnen zorgverleners medische fouten voorkomen. Uw zorgverlener kan uw gegevens, als het nodig is, ook 's avonds of in het weekend raadplegen. Toestemming inzien medische gegevens

Sinds 1 januari 2012 moeten huisartsen, apothekers en medisch specialisten uw toestemming vragen voordat zij uw medische gegevens mogen aanmelden bij de zorginfrastructuur. Geeft u toestemming, dan registreert de zorgverlener dit in zijn administratie.

Als u uw zorgverlener geen toestemming geeft om uw medische gegevens te delen, registreert hij uw weigering in zijn systeem. Uw gegevens bij die zorgverlener worden dan niet elektronisch beschikbaar gesteld voor inzage. U kunt een externe link: eerder gegeven toestemming altijd weer intrekken.